Χ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΙΚΕ - ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ

Διεύθυνση: Τσαμαδού 38, Πειραιάς, 18531 Τηλέφωνο: +30 210 41 71 256